menu

Zpracování a ochrana osobních údajů

Společnost AutoESA a.s., IČ: 256 27 538, se sídlem Praha 10, K Učilišti 170, PSČ 102 00 (dále jen "správce") tímto informuje své zákazníky a dodavatele (dále také jen „subjekty údajů“) o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") a souvisejícími právními předpisy, na základě kterých společnost AutoESA a.s. jako správce osobních údajů nakládá s osobními údaji subjektů údajů.
Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s Nařízením, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v uvedeném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.


Správce obecně zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

Přesný rozsah a účel zpracování a doba uložení osobních údajů u jednotlivých případů zpracování je uveden níže.

 

Správce zpracovává osobní údaje (manuálně i automatizovaně v elektronické formě) především v následujících případech:

Zpracovaní Právní základ Účel zpracování Rozsah zpracování Doba uložení osobních údajů Možnost omezení
Když zákazník kontaktuje zákaznické centrum Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů Vyřízení poptávky, nabídky, rezervace a jiných požadavků zákazníka Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa
3 roky Ano
Když zákazník u webového formuláře zaškrtne políčko Souhlasím Souhlas se zpracováním osobních údajů Následné zkontaktování a zasílání obchodních nabídek telefonní číslo,
emailová adresa
3 roky Ano
Když zákazník prohlíží webové nabídky vozů Souhlas se zpracováním osobních údajů Zobrazování cílené reklamy Cookies n/a Ano
Když návštěvník internetu vyhraje soutěž Souhlas se zpracováním osobních údajů Prezentace výherce na internetu Jméno,
Příjmení,
Fotografie
1 rok Ano
Když zákazník přijede na pobočku prodat nebo ocenit vůz Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů

Následné zkontaktování s vhodnou nabídkou na výkup vozu
Lustrace vozidla před uzavřením smlouvy

Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa
3 roky Ano
Když zákazník prodává vůz na pobočce Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů a následné plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů
Oprávněný zájem správce
 Souhlas se zpracováním osobních údajů. Plnění smluvních práv a povinností, lustrace zákazníka a vozidla před uzavřením smlouvy

Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa

 

Kopie dokladů

 10 let

 

 

 

 

1 rok

 Ne

 

 

 

 

Ano

Když zákazník prodává vůz mimo pobočku

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů a následné plnění smlouvy
Oprávněný zájem správce

Plnění smluvních práv a povinností před uzavřením smlouvy Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa
Korespondenční adresa

5 let

Ne

Když zákazník předává poptávku po voze na pobočce

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů

Vyřízení poptávky, nabídky, rezervace a jiných požadavků zákazníka Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa

3 roky

Ano

Když má zákazník zájem o předváděcí jízdu

Provedení opatření před uzavřením smlouvy, Oprávněný zájem správce

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyzkoušení nabízeného vozu
Budoucí identifikace řidiče při porušení pravidel silničního provozu při předváděcí jízdě
Ochrana proti trestní činnosti, ověření platnosti údajů
jméno,
příjmení,
rodné číslo,
telefonní číslo,
emailová adresa,
korespondenční adresa

1 rok

 

 

 

1 rok

Ne

 

 

 

Ano

Když zákazník kupuje vůz na pobočce

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů

Zpracování nezbytné pro vypracování smluvní dokumentace
Plnění smluvních práv a povinností po uzavření smlouvy
Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa
Korespondenční adresa

10 let

ne

Když zákazník kupuje finanční službu nebo jiný produkt na pobočce

Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plnění smluvních práv a povinností před uzavřením smlouvy a předání finanční instituci Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa
Korespondenční adresa
Kopie dokladů

10 let

 

 

1 rok

Ne

 

 

Ano

Když zákazník reklamuje nákup vozu nebo služby

Splnění právní povinnosti vyplývající z kupní smlouvy

Vyřízení reklamace Jméno,
Příjmení,
Telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa

Podle archivačního řádu

Ne
Když naši společnost někdo žádá o zaměstnání Provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zpracování výběrového řízení
Vedení databáze uchazečů
Jméno,
Příjmení,
Rodné číslo,
Telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa
 3 roky  Ano
Když s třetí osobou řešíme pojistnou nebo škodní událost Splnění právní povinnosti
Oprávněný zájem správce
Likvidace pojistné nebo škodní události Příjmení,
Rodné číslo,
Telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa
Podle archivačního řádu Ne
Když s námi spolupracuje dodavatel prací nebo služeb

Splnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy se subjektem údajů

Plnění smluvních obchodních podmínek jméno,
příjmení,
rodné číslo,
telefonní číslo,
Emailová adresa,
Korespondenční adresa

Minimálně 5 let

Ne

 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje o subjektech údajů správce nehodlá poskytnout žádnému příjemci, a to fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jiným třetím subjektům. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Za účelem přímého marketingu mohou být osobní údaje, zejména telefonní číslo a emailová adresa, předány partnerské společnosti (dále jen „Zpracovatel“), a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené v souladu s Nařízením.


Subjekt údajů má v souladu s Nařízením následující práva:

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů.

Ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat zde: osobniudaje@autoesa.cz

 

 

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho prohlížeče. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Cookies jsou užitečné, zjednodušují pohyb na internetu a částečně eliminují zobrazování nevhodné reklamy.

Tyto stránky používají permanentní a reklamní cookies. Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s používáním cookies v souladu s Vaším nastavením.


Permanentní cookies

Permanentní cookies se ukládají v zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče. Permanentní cookies nenesou žádné informace o vás, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování na nich. Tyto cookies jsou využívány především pro statistiky a měření. Permanentní cookies nám dávají informace o procházení webových stránek a pomáhají nám zlepšovat jejich uživatelskou přívětivost.


Reklamní cookies

Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na stránkách na internetu, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele na webových stránkách. Pokud tedy například hledáte vůz Škoda Octavia, tato informace se uloží do souboru cookie a na partnerských stránkách na internetu se vám zobrazí nabídka na tyto vozy, namísto obecných reklamních sdělení. Reklamní cookies se využívají i při zasílání emailových novinek, pokud se přihlásíte k jejich odběru. Nedostáváte tak od nás nabídky, které vás nezajímají.


Blokování cookies

Pokud si použití cookies nepřejete, můžete jejich ukládání zablokovat ve svém prohlížeči. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách výrobce konkrétního prohlížeče: